Zespół projektu


FOZ – Fundacja Obserwatorium Zarządzania

Krzysztof Zieliński
krzysztof.zielinski@obserwatorium.pl – koordynator projektów Unijnych, posiada ponad 4 letnie doświadczenie we wdrażaniu projektów edukacyjnych finansowanych z UE na regionalnym, narodowym i Europejskim poziomie. Specjalizuje się w tematyce kompetencji trenerskich, ICT i nowych mediów wykorzystywanych w celach szkoleniowych. Jest również koordynatorem EduKlastra - Nowe media w Edukacji, gromadzącego Polskie instytucje edukacyjne, szkoleniowe i przedsiębiorstwa ICT oraz instytuty badawcze.

Agnieszka Chaber–Tomczak
agnieszka.chaber-tomczak@obserwatorium.pl - eBusiness Marketing Manager, doświadczenie w codziennej pracy przy zastosowaniu i wykorzystaniu nowych mediów i multimediów, wykształcenie z zakresu multimedialnych rozwiązań interaktywnych, znajomość tematyki e-learningu, m-learningu i t-learningu, wykształcenie poparte szeroką praktyką w zakresie tworzenia i rozwoju interaktywnych narzędzi komunikacyjnych, znajomość technik WEB 2.0. oraz zasad społeczności internetowych, bardzo dobra znajomość rynku mediów, project / event management, doświadczenie pracy w międzynarodowej grupie, umiejętność zarządzania zespołem.

Piotr Maczuga
piotr.maczuga@obserwatorium.pl - ekspert ds. multimediów. Posiada 10 letnie doświadczenie w produkcji multimediów. Publikował m.in. w miesięczniku „Kino”, scenarzysta, reżyser (wspólnie z Agatą Lulkowską) polsko-niemieckiego filmu dokumentalnego „Young Local Hero”, współautor scenariusza do krótkometrażowego filmu fabularnego „Blisko” (reż. Joanna Kaczmarek). Obecnie realizuje różnego rodzaju formy wideoedukacyjne. Interesuje się również tematyką technologicznych innowacji w biznesie i edukacji.

Anna Jaruga - anna.jaruga@obserwatorium.pl - specjalista ds. organizacji i administracji, od 2005 roku zaangażowana w projekty dotyczące współpracy międzynarodowej i wielokulturowości. Posiada doświadczenie z zakresu przygotowania oraz realizacji projektów edukacyjnych wdrażanych lokalnie oraz w partnerstwie międzynarodowym. Biegle posługuje się językiem angielskim oraz rosyjskim.

IMOTEC

Vilma Butkute - vilma@imotec.lt – koordynator Svietimo ir kulturos mobiliuju technologiju institutas. Nabyła umiejętności podczas Informatycznych Studiów Magisterskich, Pedagogiczno Dydaktycznych Studiów Magisterskich oraz Magisterskich Studiów Inżynierii Środowiska. Obszary doświadczenia: koordynator projektu Socrates Grundtvig 1.1. skoncentrowanego na mobilnych grach edukacyjnych; koordynator projektu LLP Grundtvig skierowanego do osób w podeszłym wieku używających technologii web.2, lokalny koordynator projektu 6FP IST eMapps.com skierowanego na gry alternatywnej rzeczywistości realizowane w edukacji, zewnętrzny oceniający projektu LLP; organizator międzynarodowych kursów in-service oraz letniej szkoły na Litwie.

CELN

Jaroslav Čech - j.cech@bings.biz

Martina Brázdilová - martina.brazdilova@icord.cz

Pavlina Mala - pavlina.mala@celn.cz – Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Szkół Średnich, Szkół Wyższych i Uniwersytetów przekazujący wykorzystanie e-learning’u w edukacji. Specjalizacje: zarządzanie projektami, rozpowszechnianie działań, organizowanie konferencji, budowanie sieci grup zawodowych etc.

Adam Smith College

Leigh Berridge - LeighBerridge@adamsmith.ac.uk – Zarządzanie strategiczne Dyrektoriatu Zewnętrznego Funduszu Rozwoju strategicznych projektów partnerskich na lokalnym, narodowym i międzynarodowym poziomie. Dostęp i zabezpieczenie zewnętrznych funduszy będących w zgodności z planami strategicznymi Uczelni Wyższej. Opracowanie, rozwój i zarządzanie aplikacją projektową instytucji zewnętrznie fundujących. Przedstawiciel Uczelni Wyższej na Forum zewnętrznych funduszy oraz zewnętrznych wydarzeń powiązanych z działaniami projektowymi. Opracowanie, rozwój i wdrożenie systemów/procedur wewnątrz Dyrektoriatu Funduszy Zewnętrznych DP Menadżer Equal Motyw F projektu Przystosowawczość Siły Roboczej (włącznie z działaniami partnerów międzynarodowych)

Kevin Clark - KevinClark@adamsmith.ac.uk

Calum Thomson - calumthomson@adamsmith.ac.uk - posiada wykształcenie w Interactive Multimedia Design and Production na Glenrothes College w Wielkiej Brytanii, tytuł BSc Honours Design for Digital Media na Grays School of Art, Robert Gordon University w Aberdeen Wielka Brytania oraz tytuł magisterski w Teaching Qualification in Further Education na Stirling University w Stirling Wielka Brytania. W trakcie swego kształcenia i cariery profesjonalnej, Calum studiował i pracował nad elementami grafiki projektanckiej, komunikacji wizualnej, ruchomej grafiki, animacji, nowych mediów, interfejsów przenośnych oraz projektowania sieci z wykorzystaniem różnych technologii sieciowych ze szczególną uwagą kierowaną na powiązanie estetyki i funkcjonalności. Calum posiada szeroką wiedzę z zakresu oprogramowania wykorzystywanego w swojej dziedzinie jak również języka kodowania takiego jak XHTML, XML, CSS and ActionScript. Studia i obowiązki profesjonalne dotyczące edukacji przez ostatnie 2 lata pokierowały Jego zainteresowaniem w kiedrunku mającym na celu udowodnienie jak bazujące sieciowo media mogę być efektywnie wykorzystywane w celach nauczania oraz przy programach edukacyjnych.