blended learning

Webcast w Edukacji

Zastosowanie technologii webcast do celów edukacyjnych ciągle uznać należy za "nowinkę". Można jednak zaobserwować stały, aczkolwiek powolny wzrost zainteresowania mediami strumieniowymi środowisk szkoleniowych. Nieodkryty jeszcze w pełni potencjał webcastu obejmuje przede wszystkim nauczanie pracowników zatrudnionych w małych i średnich przedsiębiorstwach.