Opracowania


Partnerzy zebrali materiały odnoszące się do wykorzystania nowych mediów w celach edukacyjnych, metodyki nauczania na odległość dla dorosłych oraz informacji dotyczących wykorzystania oprogramowania webcast. Na podstawie tych materiałów oraz informacji zdobytych podczas fazy pilotażowej Metodyka została uzupełniona o nową wiedzę i doświadczenia zdobyte w czasie spotkań z Państwem
Metodyka Nauczania poprzez Webcast ver. 2.0

Manual Trenera - podręcznik nauczania poprez Webcast. Manual stanowi pomocne źródło wiedzy dla osób zainteresowanych nauczaniem poprzez webcast. Po realizacji fazy pilotażowej stał się bogatszy o doświadczenia zdobyte podczas spotkań i seminariów on-line. Mogą go Państwo pobrać klikając w poniższy link:
Manual Trenera ver. 2.0

Poniżej znajduje także zestawienie istniejącego oprogramowania webcast - Webcast Software Matrix:
Webcast Software Matrix

A także przykład poprawnie przygotowanego scenariusza szkolenia webcast:
Example of correctly filled scenario template HTW

Ulotka projektowa informująca o założeniach projektu.