Webcast w Edukacji

Zastosowanie technologii webcast do celów edukacyjnych ciągle uznać należy za "nowinkę". Można jednak zaobserwować stały, aczkolwiek powolny wzrost zainteresowania mediami strumieniowymi środowisk szkoleniowych. Nieodkryty jeszcze w pełni potencjał webcastu obejmuje przede wszystkim nauczanie pracowników zatrudnionych w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Webcast daje nowe możliwości pracodawcom, którzy za jego pomocą mogą szkolić pracowników w miejscu pracy, co pozwala na uniknięcie kosztów związanych z zakwaterowaniem oraz dojazdem na tradycyjne szkolenia. Dodatkowo, webcast nadawany na żywo może mieć charakter interaktywny, lub też być dostępny dla uczestników „na żądanie” (na stronie internetowej) sprawiając, że szkolenia zyskują na funkcjonalności.

Wzrost poziomu zainteresowania nowymi technologiami w nauczaniu pozaformalnym, skutkuje częstszą realizacją szkoleń e-learningowych w kursach ICT jak i w szkoleniach o innej, bardziej tradycyjnej tematyce. Taka sytuacja doprowadziła do utworzenia nowego typu nauczania – tzw. blended learning. Na samym początku, termin ten odnosił się do zastosowania nowych innowacyjnych technologii e edukacji - w połączeniu z bardziej tradycyjnymi metodami (szkolenia w sali szkoleniowej/warsztaty).

W miarę postępującego rozwoju technologicznego, innowacyjne podejście blended learning zostało zastąpione przez blended e-learning koncentrujące się na nauczaniu głównie w środowisku wirtualnym. Blended e-learning to nic innego jak użycie różnorodnych mediów cyfrowych do przekazywania informacji, co pozwala trenerowi na stworzenie interaktywnego oraz zachęcającego do kształcenia środowiska nauczania.

W takim podejściu, szkolenie w czasie rzeczywistym pozwalające na przekazywanie obrazu i dźwięku (Webcast) między trenerem, a uczestnikiem staje się alternatywą do zajęć prowadzonych z trenerem w klasie. Jego uzupełnieniem/rozszerzeniem staje się wtedy tradycyjne szkolenie e-learningowe lub realizacja zleconego przez szkoleniowca zadania w oparciu o scenariusz (WebQuest). Łączenie różnych typów interakcji pozwala urozmaicić doświadczenia uczestnika i pozytywnie wpływa na efekt edukacyjny.

Warto jednocześnie zauważyć, że większość znanych metodyk nauczania leżących u podstaw praktyki andragogicznej pozwala na zastosowanie nowych technologii. Z drugiej jednak strony, tylko rozwój nowych praktyk i stylów nauczania opartych bezpośrednio na specyfice nowych technologii pozwoli na maksymalny wzrost efektywności prowadzonych zajęć.