Jak aktywizować uczestników szkoleń webcast?

Krzysztof Zieliński

Szybszy Internet i jego powszechna dostępność powoduje, że tradycyjne szkolenia wypierane są stopniowo przez ich wirtualne odpowiedniki. Szkolenia webast są bardzo korzystne pod względem niskich kosztów realizacji, dostępności i istotnej oszczędności czasu. Coraz prostsze w obsłudze oprogramowanie powoduje, że stają się także naturalne i łatwe w realizacji. Czy są skuteczne?

Mimo niezaprzeczalnych korzyści, część uczestników twierdzi, że szkolenie na odległość nie pozwala na utrzymanie stałej interakcji i relacja z prowadzącym może być nieskuteczna. Badanie TrainingIndustry, Inc. Pt. Delivering Virtual Instructor-Led Training (VILT) potwierdza, że dla 71% firm realizujących tego typu szkolenia, brak pełnego zaangażowania uczestników jest największym problemem. Jednocześnie ponad 80% uczestników szkoleń webcast przyznaje, że biorąc udział w szkoleniu wykonywała jednocześnie inne czynności.

Odległość między trenerem a słuchaczami, wykorzystanie pośredniczących narzędzi komunikacji oraz możliwość pracy w trakcie szkolenia na innych programach, często staje się zbyt wielką pokusą. Powoduje to zazwyczaj znaczne obniżenie poziomu koncentracji na temacie wywodu i pogorszenie rezultatów szkolenia. W takim kontekście szczególnie istotna w projektowaniu i realizacji szkolenia on-line jest aktywizacja uczestników i intensywne włączenie ich w szkolenie.

Wywoływanie do tablicy

Skuteczność szkolenia webcast w dużym stopniu zależna jest od jego interaktywności. Najczęściej zaleca się stosowanie jak największej ilości funkcjonalności dostępnych na platformie. Można zadawać uczestnikom pytania na chacie, realizować quizy, organizować konkursy i prosić o wypowiedzenie się. Takie wywoływanie do tablicy powinno być możliwie częste bo jest jednym z niewielu czynników zmuszającym odbiorcę do ponownej koncentracji na temacie szkolenia.

Trenerzy rozpoczynający swoją przygodę z webcastami zazwyczaj obawiają się wykorzystania dodatkowych funkcjonalności i pozostają przy klasycznym wykładzie wspomaganym prezentacją. Takie szkolenie jest jednak wyjątkowo nudne dla uczestnika, który posiadając inne możliwości w Internecie, zajmuje się nimi słuchając prowadzącego jak radia. Przy pierwszych doświadczeniach najłatwiej jest zadawać pytania i prosić o odpowiedzi na chacie.

Naturalność

Trenerzy posiadający jakieś doświadczenie w wirtualnych szkoleniach, coraz swobodniej posługują się dostępnymi narzędziami lecz często robią to mechanicznie. Zalecenie w stylu „co 10 minut szkolenia powinniśmy zrealizować quiz” przynoszą jedynie negatywne skutki. Trzymanie się takich regułek usztywnia szkolenie i czyni je sztucznym, a zależy nam na autentycznym niemalże spontanicznym doświadczeniu. Mimo tego, że szkolenia on-line najczęściej muszą być dokładnie zaplanowane powinny zawierać elementy świeże i naturalne. Uczestnicy bardzo łatwo wyczuwają kiedy trener czyta, wymyśla coś w danym momencie czy jest pełen emocji.

Pasja

Wirtualne spotkanie może też być interaktywne i stanowić żywą zmieniającą się dyskusję. Trener powinien włożyć w nie swoją pasję i dostępnych narzędzi używać jedynie jako narzędzi a nie drogowskazów. Bardzo pomaga gra głosem i intensyfikacja wypowiedzi. Część trenerów prowadzących szkolenia on-line chodzi po pomieszczeniu i gestykuluje. Te emocje są dobrze wyczuwalne w ich wypowiedziach i zazwyczaj podobają się uczestnikom szkolenia.