Rezultaty


Głównym rezultatem projektu jest transfer Metodyki Nauczania poprzez Webcast (WTM) oraz materiały odnoszące się do wykorzystywania WTM. Na ich podstawie, przygotowane zostały treści opracowań oraz scenariusze planowanych webcastów (w formie szkoleń online).

Finalną wersję WTM można odnaleźć w zakładce Rezultaty. Zapraszamy do częstszego odwiedzania strony projektu.

Dodatkowo, na podstawie materiałów tematycznych, został stworzony podręcznik (Manual Trenera) (dostępny w zakładce rezultaty/opracowania) oraz narzędzia dostępne on-line. Na stornie www dostępne są także krótkie filmy szkoleniowe dotyczące WTM i wykorzystania nowych mediów do celów edukacyjnych.