OprogramowanieNiezbędnym elementem szkolenia webcast jest oprogramowanie służące do przekazu obrazu i dźwięku prezentacji oraz posiadające szereg funkcjonalności wspierających proces edukacji. Obecnie, na runku dostępnych jest wiele rozwiązań tego typu, które różnią się od siebie możliwościami technicznymi, funkcjonalnością i potencjałem do wykorzystania. Część z nich jest dostępna za opłatą, pozostałe mogą być w jakiejś części wykorzystywane bezkosztowo.

Twórcy takiego oprogramowania, zachęcając do jego zakupu zachwalają istniejące funkcjonalności i efektywność transmisji. Mimo naszych preferencji, postanowiliśmy w projekcie pozostać neutralni technologicznie i przygotować Metodykę Nauczania poprzez Webcast (WTM) tak by mogła być wykorzystywana przy użyciu dowolnej technologii.

Z tego względu przeprowadziliśmy analizę funkcjonalności obecnego na rynku oprogramowania webcast, tak by wybrać najczęściej wykorzystywane z nich. Programy, które zostaną użyte w fazie pilotaży, zawierają wszystkie wspólne funkcjonalności.

Zachęcamy do zapoznania się z przeprowadzana w ramach projektu analizą dostępnego oprogramowania webcast - Webcast software matrix