Projekto veikla


I etapas – Interneto transliacijos metodikos (ITM) parengimas Ruošdami ITM, bus surinkta susijusi medžiaga apie naujos media naudojimą mokymui, suaugusiųjų nuotolinio mokymosi metodikas bei informacija apie internetinės transliacijos programinę įrangą. Remiantis surinkta medžiaga bus paruošta pirmoji ITM versija.

II etapas – ITM testavimas Bus organizuota 10 bandomųjų ITM naudojimo kursų. Po šių testavimų bus paruošta praktinė medžiaga apie ITM testavimą bei organizuoti tematiniai seminarai švietimo įstaigų, mokymo organizacijų atstovams ir lektoriams. Taip pat bus surengta 20 ITM naudojimo seminarų įvairioms švietimo organizacijoms (kvalifikacijos tobulinimo įstaigoms, universitetams, švietimo asociacijoms). Po bandomojo etapo ITM bus koreguojama ir paruoštas galutinis ITM vadovas.

III etapas – ITM metodikos skatinimas Paruošus galutinę ITM aprašą bus organizuota media sklaidos kampanija. Projekto svetainėje bus pateikta 20 multimedios pateikčių apie efektyvų ITM taikymą. Projekto partnerinės organizacijos švietimo įstaigų atstovams surengs 40 seminarų apie ITM naudojimą švietime.

ITM sklaidos ir viso projekto baigiamasis renginys – konferencija Varšuvoje.