Projekto komanda


MOF - Management Observatory Foundation

Krzysztof Zieliński - krzysztof.zielinski@obserwatorium.pl – ES projektų vadovas, turintis daugiau nei 4 metų patirtį įgyvendinant regioninius, nacionalinius ir Europinius edukacinius projektus finansuojamus iš ES fondų. Specializuojasi lektorių kompetencijų, IKT ir naujųjų medijų panaudojimo edukaciniams tikslams srityse. Taip pat koordinuoja EduKlasteris – Naujosios medijos švietime (EduKlaster - Nowe media w Edukacji), skirtame sutelkti švietimo, mokymų bei IKT įstaigas bei tyrimų institutus.

Agnieszka Chaber – Tomczak -
agnieszka.chaber-tomczak@obserwatorium.pl

IMOTEC – Švietimo ir kultūros mobiliųjų technologijų institutas

Vilma Butkute - vilma@imotec.lt - instituto vadovė, projektų koordinatorė. Įgytos magistro laipsnio žinios informatikos, švietimo didaktikos bei aplinkosaugos inžinerijos srityse. Kompetencijų sritis: nacionalinių, ESF bei ES projektų koordinavimas, mokslinių tyrimų programų (FP) veiklų koordinavimas, projektų valdymo konsultavimas, mobilių technologijų taikymas švietime, projektų vertinimas.

CELN

Jaroslav Čech - j.cech@bings.biz

Martina Brázdilová - martina.brazdilova@icord.cz

Pavlina Mala pavlina.mala@celn.cz – aukštųjų mokyklų, kolegijų ir universitetų asociacijos, propagaguojančių e- mokymą švietime atsakinga vadovė. Specializacija: projektų valdymas, sklaidos veiklos, konferencijų organizavimas, profesionalų komandų tinklų administravimas.

Adam Smith College

Leigh Berridge - LeighBerridge@adamsmith.ac.uk – išorinio finansavimo direktorato vystančio strateginę projektinę partnerystę vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu strateginis vadovas. Išorinio finansavimo, atitinkančio Kolegijos strateginius planus, pasiekiamumas ir užtikrinimas. Išorinio finansavimo projektinių paraiškų planavimas, ruošimas ir valdymas. Kolegijos atstovavimas Išorinio finansavimo forume bei išoriniuose renginiuose, susijusiose su projektų veiklomis. Sistemų/procedūrų planavimo, kūrimo ir įgyvendinimo Išorinio fiksavimo direktorate DP vadovas, atsakingas už EQUAL programos F prioriteto „Darbo jėgos pritaikomumas“ projektą (įskaitant tarptautinės partnerystės veiklas).

Kevin Clark - KevinClark@adamsmith.ac.uk

Calum Thomson - calumthomson@adamsmith.ac.uk