IMOTEC


IMOTEC - Svietimo ir kulturos mobiliuju technologiju institutas (eng. IMOTEC) to prywatna instytucja non-profit oferująca porady w zakresie zaawansowanych technologii oraz dostarczająca różne usługi, konsultingowe, szkoleniowe i ulepszenia dla ustawicznie kształcących się uczniów. Instytut dostarcza wsparcie dla uczących się, w ich profesjonalnym rozwoju odnośnie umiejętności komputerowych oraz wiedzy w technologii informacyjnej.

Instytut inicjuje i koordynuje rozwój aplikacji dla innowacyjnych technologii w procesach edukacyjnych; zapoczątkowuje i kieruje międzynarodowym ICT w edukacji i projektach kulturowych; promuje międzynarodową współpracę edukatorów i studentów na bazie sieciowej i przenośnej platformy technologicznej nauczania; promuje kursy szkoleniowe z obsługi komputera oraz wykorzystywania innowacyjnych technologii; rozwija i rozpowszechnia przenośne narzędzia uczenia się, organizuje i przeprowadza badania na temat praktykowania nowoczesnego ICT w edukacyjnym i kulturowym obszarze.

Zapraszamy na stronę http://www.imotec.lt/