Fundacja Obserwatorium Zarządzania


FOZ – Fundacja Obserwatorium Zarządzania to organizacja pozarządowa o dużym potencjale, osiągnięciach oraz 50 osobowym zespole doświadczonych pracowników. Posiadamy nowoczesne biuro w centrum Warszawy oraz grupę 96 współpracujących ekspertów.

Fundacja Obserwatorium Zarządzania popularyzuje dobre praktyki w biznesie, promuje dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz współpracę w środowisku zarządzania, poprawianie kwalifikacji zawodowych menadżerów jak również ustanawia standardy zarządzania.

Projekty wdrażane przez Fundację Obserwatorium Zarządzania adresowane są do kierowników wyższego szczebla i są zasadniczo powiązane z:

 • problematyką strategii biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji;
 • ciągłą problematyką usprawnień, włącznie z badaniami oraz analizą potrzeb szkoleniowych organizacji, projektowaniem harmonogramów szkoleń i analizą efektów inwestycji w szkolenia;
 • komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną;
 • wykorzystaniem Internetu i nowych mediów.
Obszary ekspertyzy Fundacji Obserwatorium Zarządzania to:

 • identyfikacja i analiza metodyki zarządzania zasobami ludzkimi;
 • badania i analiza potrzeb szkoleniowych;
 • projektowanie warsztatów wspierających metody zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.
Wdrożyliśmy takie projekty jak:

 • badania i publikacje raportów tematycznych (4 co rok);
 • konferencje i wydarzenia (ok. 10 co rok) – w tym największym i flagowym projektem jest Kongres Kadry – najbardziej prestiżowe wydarzenie w Polskiej branży HR (2 Kongresy na rok, każdy na ok. 600-700 uczestników);
 • konsultingowe i edukacyjne projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Socjalnego;
 • Fundacja Obserwatorium Zarządzania jest przedstawicielem American Society for Training and Development (ASTD) w Polsce i jest członkiem International Federation of Training and Development Organizations (IFTDO).

Więcej informacji na stronie www.obserwatorium.pl