CELN


CELN – czyli CELN, o. s. to stowarzyszenie założone 17 września 2002 roku. Misją CELN, o. s. jest zachęcanie instytucji edukacyjnych i publicznych do efektywnego wykorzystywania technologii informacyjnych, narzędzi multimedialnych oraz treści sieciowych w głównym nurcie kształcenia na poziomie podstawowym, szkół średnich oraz szkolnictwa wyższego. Z biegiem czasu nasze stowarzyszenie rozszerzyło swoje działania na inne obszary edukacji.

Ponadto, CELN, o. s. popiera również e-learning w obszarze kształcenia dorosłych oraz sferze komercyjnej. Promocja ICT na poziomie narodowym i Europejskim wiąże się z uczestnictwem w Unijnych projektach. Obecnie działania CELN, o. s. skupiają się na wsparciu nauczania języków obcych on-line przez platformę komunikacyjną OLE©® oraz promowanie i wspomaganie platformy komunikacyjnej dla środowiska korporacyjnego.

Na podstawie długoterminowego planu edukacyjnego i rozwoju systemów edukacyjnych w Republice Czeskiej z uwzględnieniem potrzeb naszych członków jak również rozwojem nowych technologii, CELN, o. s. oferuje szeroki zakres projektów we współpracy z wiodącymi Czeskimi i zagranicznymi partnerami w celu stworzenia bardziej efektownego procesu kształcenia z wykorzystaniem najnowocześniejszych procedur dydaktycznych i technologicznych.

Zapraszamy na stronę http://www.celn.cz