Adam Smith College


Adam Smith College – The Adam Smith College jest wynikiem niedawnego połączenia Fife College of Further and Higher Education oraz Glenrothes College. Adam Smith College zapewnia możliwości nauczania dla ponad 20 000 studentów rocznie. Współpracuje także z innymi organizacjami edukacyjnymi, władzami publicznymi i z lokalnym przemysłem by zagwarantować, że oferowane szkolenia spełniają potrzeby lokalnych, regionalnych, narodowych i międzynarodowych celów strategicznych.

Co ważne, Adam Smith College feruje obszerny zakres programów nauczania od podstawowych przez dyplomowe i profesjonalne poziomy z doświadczeniem w nauczaniu dostępnym poprzez różne tryby studiów (łącznie z on−line/e−learning/m-learning). Dodatkowo, posiada ogromne doświadczenie w rozwoju pedagogicznym, rozwoju unikalnych kompetencji w metodyki oraz produkcji praktycznych rozwiązań odpowiadających na potrzeby zawodowego i profesjonalnego rozwoju.

Adam Smith College działa aktywnie na lokalnym, narodowym jak i międzynarodowym poziomie tak by rozwijać nowe i innowacyjne praktyki pracy, które następnie zapewnią MSP (Małym i Średnim Przedsiębiorstwom) bazę by działać bardziej konkurencyjnie na rynkach Europejskim i Światowym.

Obecnie Adam Smith College przewodzi nad EQUAL’em Motyw “Przystosowawczość Siły Roboczej” Szkocji poprzez projekt „Budowania Inteligentnych Społeczności”. Jest również partnerem EQUAL w Motywie C projekt Rozwój Przedsiębiorczości Partnerskiej “ICONS”, gdzie utworzył Kreatywne Centrum Biznesu (KCB), które rozwijało innowacyjne rozwiązania dla rozpoczynających nowych biznesów. Ten projekt umożliwił włączenie się Adam Smith College w istniejący już „kreatywny sektor” rozwiniętego biznesu oraz dał możliwość wsparcia podobnie myślących kreatywnych biznesów dla klientów CBC. Dzięki badaniom i wymianie wiedzy i informacji w tym sektorem biznesu lokalnego, wyższa szkoła Adam’a Smith’a i CBC są wiodącymi graczami w rozwijającej się uznanej sieci wsparcia ‘Creative Fife’. www.creativefife.co.uk.

Zapraszamy na stronę http://www.adamsmithcollege.ac.uk/