Wystąpienia

Co musisz wiedzieć o planowaniu szkolenia webcast
Krzysztof Zieliński / Piotr Maczuga (Obserwatorium Zarządzania)
Część osób realizujących szkolenia webcast stwierdza, że nie trzeba wiedzieć niczego szczególnego o ich przygotowaniu, a stosowane w nich podejście przypomina prowadzenie tradycyjnego szkolenia w sali. Inni uważają, że szkolenie webcast wymaga całkiem innego zakresu wiedzy i umiejętności, a standardowe podejście nie może się sprawdzić. Lokując się pomiędzy tymi ekstremami uważamy, że trener prowadzący szkolenie webcast musi posiadać, co najmniej garść informacji i wskazówek niezbędnych by takie szkolenie przygotować i poprowadzić dobrze.
Webcast jako kanał komunikacji marketingowej w branży usług profesjonalnych
Igor Bielobradek (Deloitte)
Internet już od dawna został pełnoprawnym kanałem komunikacji marketingowej i stałym elementem marketing mix. Dziś jesteśmy świadkami kolejnej rewolucji, kiedy to komunikacja w Internecie z jednokierunkowej (firma > klient) staje się dialogiem pomiędzy obiema stronami. Stało się to możliwe dzięki dynamicznemu rozwojowi internetu oraz narzędzi „Web 2.0” – jednym z nich są webcasty (webinaria, szkolenia on-line). Webcasty (szczególnie w branży usług B2B) pozwalają na nawiązanie relacji oraz generowanie leadów zasilających proces sprzedaży z szerszym gronem potencjalnych klientów niż było to możliwe dotychczas – jednocześnie obniżając koszt dotarcia. Zapraszamy na wykład poświęcony webcastom jako narzędziu marketingowemu, podczas którego opowiemy co zrobić aby efektywnie wpierały one sprzedaż oraz stanowiły spójny element całości komunikacji marketingowej.


Webcast – perspektywa akademicka
Robert Gajewski (Politechnika Warszawska)
Środowiska akademickie podchodzą do nowoczesnych form kształcenia raczej bez entuzjazmu. W praktyce akademickiej dominują tradycyjne zajęcia w postaci wykładów i ćwiczeń odbywających się w murach uczelni. Nie sprzyja unowocześnianiu edukacji także trudna od lat sytuacja finansowa uczelni. Stąd e Learning na uczelni to raczej wyjątek niż reguła. Z drugiej strony rosną wymagania studentów oczekujących czegoś więcej niż jedynie tradycyjne zajęcia. Klasyczny Webcast (transmisja w czasie rzeczywistym prezentacji zawierającej wideo, dźwięk i tekst z możliwością komunikacji zwrotnej) jest znakomitym narzędziem do prowadzenia seminariów bądź też konferencji (Webinar). W praktyce dydaktycznej Webcast może być wykorzystany również do prowadzenia konsultacji. Duże znaczenie mają transmisje strumieniowe w postaci podcasingów (personal on demand broadcasting) – screencasting i slidecasting.


APC Webcasting'u czyli odpowiedź na pytanie "Ale Po Co organizować webcasty?
Szymon Chodkowski (TransmisjeOnline)
Podczas gdy branża internetowa zastanawia się nad rolą mediów społecznościowych i geolokalizacji, rozwiązania do webcastingu zyskują na popularności i stają się nieodzownym narzędziem codziennej komunikacji z otoczeniem rynkowym oraz w ramach organizacji. Producenci rozwiązań prześcigają się w dodawaniu nowych funkcjonalności a marketerzy znajdują coraz to nowe zastosowania dla transmisji online. Z drugiej strony nadal wiele osób zadaje sobie pytanie dlaczego w ogóle powinno prowadzić webcasty, czy webcasting to właściwy sposób na realizację zamierzonych celów i na co należy zwrócić uwagę, aby osiągnąć jak największe korzyści.
W trakcie wystąpienia zaprezentuję najciekawsze projekty z branży public i investor relations, HR i szkoleniowej ilustrujące praktyczne wykorzystanie webcastingu oraz osiągnięte rezultaty.


Zdobądź i utrzymaj uwagę uczestników webinarów i warsztatów online
Marta Eichstaedt (trener, konsultant)
Wystąpienie ma na celu omówienie zasad dobrego projektowania i prowadzenia efektywnych webinarów i warsztatów online. Autorka przedstawi narzędzia dostępne w typowych programach do szkoleń online (whiteboard, chat, ankiety, testy, rozmowa) oraz narzędzia dostępne w bardziej zaawansowanych programach (wirtualne pokoje nauki, web safari, dzielenie aplikacji). Zaprezentowane zostaną ćwiczenia, które można stosować w czasie szkolenia w celu aktywizacji i motywacji uczestników, jak np. ice breaker jednocześnie mające na celu sprawdzenie poziomu zdobytej wiedzy oraz ćwiczenia do zastosowania na koniec spotkania, których celem jest podsumowanie oraz pozyskanie opinii uczestników o samym szkoleniu. Autorka omówi również wyzwania stojące przed trenerem w aspekcie motywowania uczestników oraz sposobów radzenia sobie z nimi.
Opowieść o SEVAQ+, europejskiej inicjatywie samooceny jakości szkoleń wykorzystujących nowoczesne technologie
Adam Chmielewski (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej)
Zapewnienia jakości jest kluczowym priorytetem na poziomie UE, oraz głównym celem podprogramu Leonardo da Vinci. W kontekście Procesu Bolońskiego oraz Deklaracji Kopenhaskiej zapewnienie jakości zachodzi naturalnie szkolnictwie wyższym i sektorze firm szkoleniowych. Samoocena jest częścią wewnętrznego zapewnienia jakości, procesu przeglądu jakości własnej wydajności. Według Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością definicja samooceny odnosi się do kompleksowego, systematycznego i regularnego przegląd działalności organizacji oraz osiągniętych wyników. Proces samooceny pozwala organizacji wyraźnie dostrzec swoje mocne strony i obszary, w których można dokonać udoskonaleń i trwa do planowanych działań naprawczych, które są następnie monitorowane. SEVAQ+ jest narzędzie samooceny jakości w e-learningu, nowoczesnych technologii w szkoleniach biznesowych i szkolnictwie wyższym. Narzędzie oferuje zarówno podstawowy zakres pytań jak i indywidualne możliwości rozbudowywania oceny oceny. Wyniki oceny są dostępne w czasie rzeczywistym w różnych formach, od wykresów radarowe dających natychmiastowy obraz, do danych pierwotnych możliwych do wykorzystania w innych aplikacjach.


Implementacja Metodyki nauczania poprzez webcast – projekt „Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim
Jaroslav Cech (Czech Efficient Learning Node)
W pierwszej fazie wystąpienia autor dokona krótkiej charakterystyki projektu. Następnie przedstawi najczęściej spotykane oczekiwania i obawy związane z realizacją projektu, pojawiające się zazwyczaj przed jego rozpoczęciem. Poprzez prezentację szkolenia onlie podzielimy się doświadczeniami z realizacji projektu, zaprezentujemy wyniki ewaluacji projektu, zalety i wady realizacji szkoleń w małych i dużych grupach oraz wykorzystane narzędzia online. Spojrzymy w przyszłość – jak edukacja zdalna może ewoluować i jakie szanse może przynieść trenerom i uczestnikom takich szkoleń.
Od 2005 do 2010: Jak Internet społecznościowy zmienił naszych uczniów?
Calum Thomson (Adam Smith College)
Od początku 2005 roku sieć www zdążyła rozwinąć się na nieporównywalną dotąd skalę, biorąc pod uwagę media oraz portale społecznościowe, które ewoluowały najszybciej. Sprawiło to że wykorzystanie Internetu sięgnęło niespotykanego dotąd poziomu włączając technologię do codziennego życia każdego człowieka. Podczas warsztatu autor zaprezentuje pomysły oraz postara się zainspirować do dyskusji na temat tego jak zmiany wpłynęły na metody uczenia się i w jaki sposób edukatorzy mogą je wykorzystać w swojej pracy. Na początku przyjrzymy się okresowi przed 2005 r. oraz temu co wydarzyło się około roku 2005, co przyczyniło się do tzw. „eksplozji Internetu społecznościowego”. Następnie przyjrzymy się temu, gdzie jesteśmy teraz, jak te zmiany wpłynęły na uczniów i jak to z kolei wpływa na jakość świadczonych przez instytucje edukacyjne usług. Na końcu omówimy sposoby wykorzystania technologii webcast szans, zwracając szczególną uwagę na metody angażowania uczestników podczas szkolenia.
7 sposobów zarządzania webcastami
Janusz Lenkiewicz (MediaKURSY)
Budżet szkoleniowy organizacji często jest ograniczony, potrzeby szkoleniowe duże, a wybrana forma szkolenia nie zawsze okazuje się trafnie wybraną dla realizacji celów szkolenia. Jak zastosować w szkoleniach webcasty, żebyśmy dzięki nim mogli skutecznie zrealizować cele szkoleniowe oraz aby szkolenia okazały się efektywne z punktu widzenia kosztów i jakości szkolenia oraz jak połączyć je z innymi formami szkoleń e-learningowych. Autor zaprezentuje między innymi mapę e-learningu korporacyjnego i omówi miejsce webcastu na tej mapie. Doświadczenie pokazuje, że nie musimy podejmować jakiś specjalnych kroków, żeby przygotować wykładowców do prowadzenia webcastu, przynajmniej nie zawsze, warto jednak pamiętać o kilku zasadach, które mogą mieć istotny wpływ na efektywność szkoleń w formule webcastu. Zarządzanie nagranym szkoleniami może być elementem procesu zarządzania wiedzą, autor wystąpienia poszuka odpowiedzi na pytanie jak warto to robić w organizacji.


How to webcast – projekt, badania, plany
Krzysztof Zieliński (Obserwatorium Zarządzania)
How to webcast to 2 letni projekt finansowany ze środków programu Leonardo da Vinci – działanie – Transfer Innowacji. W kilku słowach przybliżę jego działania, produkty i rezultaty oraz zachęcę do ich wykorzystania. Przedstawię i zinterpretuję wyniki badania beneficjentów projektu i opowiem o naszych pomysłach na dalszą popularyzację nowych mediów w edukacji osób dorosłych.


Wywiad z Rogerem Courville’m: wnioski z ostatnich badań nad webcastem
Roger Courville (1080 Group)
Spotkania online dają nowy zakres możliwości… oraz wyzwań. Weź udział w spotkaniu z Rogerem Courville’m, autorem książki The Virtual Presenter’s Handbook, poznaj rezultaty badań nad preferencjami uczestników webcastów i dowiedz się jak trenerzy webcast mogą wykorzystywać je w swojej pracy.


4 powody dla których trenerzy boją się webinarów i dlaczego powinni przezwyciężyć ten strach
Wayne Turmel (Great Web Meetings)
Wielu doświadczonych managerów czuje się niepewnie w środowisku szkoleń online i unika prowadzenia szkoleń w formule webcastu czy webinaru. Podczas tego spotkania dowiemy się dlaczego inni trenerzy podejmują ten trud i poznamy wskazówki jak poczuć się komfortowo i zdobyć pewność siebie by pomóc sobie i swoim słuchaczom.