Kontakt

W razie pytań dotyczących konferencji prosimy o kontakt z:
Anna Jaruga
anna.jaruga@obserwatorium.pl
tel. (22) 314 14 65