Project bureau


Wiertnicza 141 street
02-952 Warsaw
POLAND


tel. +48 022 314 14 39
fax. +48 022 331 44 60