Działania projektu


Zadanie 1
Przygotowanie Metodyki Nauczania poprzez Webcast (WTM – Webcast Training Methodology).

Partnerzy zebrali materiały odnoszące się do wykorzystania webcastów w celach edukacyjnych, metodyki nauczania na odległość dla dorosłych oraz oprogramowania webcast. Na podstawie tych materiałów została sporządzona pierwsza wersja WTM

Zadanie 2
Testowanie WTM.

W ramach tego zadania, partnerzy przeprowadzili serię wewnętrznych pilotażowych szkoleń webcast i przygotowane zostały materiały merytoryczne na temat WTM. W do maja 2010 przeprowadzonych zostało 10 wewnętrznych szkoleń webcast. Do końca lipca zrealizowaliśmy 12 seminariów webcast oraz 13 spotkań szkoleniowych dla instytucji edukacyjnych (firm szkoleniowych, szkół wyższych, stowarzyszeń i trenerów indywidualnych). Efekty testowania oraz informacje zwrotne uzyskane od uczestników seminariów posłużyły nam do wprowadzenia poprawek do Metodyki oraz Manuala Trenera. Oba dokumenty są dostępne na stronie www projektu w zakładce Rezultaty

Zadanie 3
Promocja Metodyki Nauczania poprzez Webcast (WTM).

W ramach tego zadania zrealizowaliśmykampanię promocyjna w mediach elektronicznych. Na stronie internetowej projektu umieściliśmy 20 prezentacji multimedialnych dotyczących efektywnego realizowania szkoleń webcast. Partnerzy projektu zrealizowali 40 spotkań z przedstawicielami instytucji edukacyjnych oraz trenerami odnośnie wykorzystania webcastów dla celów szkoleniowych. Finalnym punktem projektu i kampanii promocyjnej była konferencja, która odbyła się 25 października w Hotelu Kyriad Prestige w Warszawie.