Výsledky projektu


Hlavním výsledkem projektu bude vývoj Metodologie Webcast Výuky (Webcast Training Methodology WTM) a poskytnutí materiálů spojených s využitím WTM. Na základě těchto materiálů budou připraveny scénáře plánovaných webcastů.

Na základě souvisejících materiálů bude vytvořen manuál a online nástroje. Také připravíme krátká vzdělávací videa, která se budou týkat WTM a využití nových médií ve výuce.