Konsorcium projektu


Konsorcium projektu se skládá ze čtyř zemí; Polsko, Česká republika, Litva a Skotsko. Níže jsou uvedeny informace o jednotlivých členech konsorcia, kteří spolupracují na projektu "How to webcast - nová média v efektivní výuce".