Co je to webcast


Podle Wikipedie je webcast “mediální soubor distribuovaný po Internetu používající streamingovou technologii. Webcast může být distribuován živě nebo na požádání. V podstatě je webcast “vysílání” přes internet.” Webcast používá streamingové technologie a distribuuje obsah více posluchačům/divákům najednou. Termín webcasting se většinou odkazuje na neinteraktivní jednosměrné proudění nebo události. Webcasting se take hojně používá v komerční sféře pro prezenatce investičních vztahů (jako třeba Annual General Meetings), v E-learningu (k přenášení seminářů) a k dalším komunikačním aktivitám.

Podle PCMAG Webcast znamená: (1) Posílat audio nebo video přes web. Je to internetový doplněk k tradičnímu radiu a TV vysílání. (2) Umožňuje posílat webové informace (text, grafika, audio, video, atd.) přes internet na základě individuálních požadavků.

Podle webopedie Webcast znamená: Používání internetu k vysílání živého nebo opožděného audia a/nebo videa stejně jako tradiční televizní a radiové vysílání. Například, univerzita může nabídnout online kurzy, ve kterém učitel vysílá předtočenou nebo živou výuku. Uživatelé musí mít vhodnou multimediální aplikaci, aby mohli sledovat webcast. www.webopedia.com

Podle businessdictionary.com WEBCAST znamená: webové vysílání, kdy je událost (podporována audiem, videem a možností komunikace) prezentována velkému množství webových uživatelů přímo z webové stránky. Často se využívá na tiskových konferencích, seminářích, rozhovorech, webcast umožňuje interaktivní spolupráci uživatele. Také se nazývá netcast či netcasting.