Cíle projektu


Hlavní cíl projektu je připravit, otestovat a propagovat souvislou meotodologii on-line vzdělávání s využitím webcastingu. Metodologie webcast výuky – The Webcast Training Methodology (WTM) bude vytvořena na základě zkušensotí partnerů z předešlých projektů, dostupných příslušných materiálů, zpráv, studií a pilotních školících akcí.

Projekt také zlepší informovanost o použití streamingových médií k výukovým účelům.

Projekt je určen pro školitele, pedagogy, lektory a zaměstnance vzdělávacích orgánů v Polsku, České republice, Litvě a Skotsku. Budou zahrnuti do činností projektu, přípravy metodologie a do pilotních školení.