Setkání v Praze

Setkání v Praze

Následující setkání partnerů se bude konat 1. a 2. října 2009 v Praze. Během setkání partneři shrnou první fázi projektu – příprava Webcast metodologie (Webcast Training Methodology – WTM). Zároveň se naplánují nové aktivity spojené s druhou fází projektu a testováním WTM. Partneři budou také mluvit o sestavení WTM manuálu.