Setkání v Kircaldách

Setkání v Kircaldách

Ve dnech 25. a 26.3. 2010 proběhlo setkání konsorcia ve městě Kircaldy ve Skotsku. Setkání organizoval skotský partner Adam Smith College. Byly prodiskutovány nové fáze projektu, budoucí aktivity a shrnutí již splněných úkolů. Zároveň byly představeny nové poznatky ve výuce spojené s webcastem.