Aktivity projektu


Etapa 1 – příprava Metodologie webcast výuky (WTM) K přípravě WTM partneří shromáždí příslušné materiály týkající se využití nových médií k výukovým účelům, metodologiím dálkové výuky pro dospělé a informace týkající se využití webcast softwaru. Na základě těchto materiálů bude připraven první koncept WTM.

Etapa 2 – testování WTM Partneři vypracují 10 interních pilotů týkajících se využití webcastingu. Připraví se příslušné materiály o obsahu těchto pilotů a uspořádá se tematické setkání představitelů vzdělávacích organizací, školitelů a školících společností. Nakonec bude uspořádáno 20 webcast seminářů pro vzdělávací orgány (školící společnosti, univerzity, atd.). Po pilotní etapě bude metodologie upravena a připraví se manuál týkající se WTM.

Etapa 3 - propagace WTM Po úpravě WTM bude zahájena elektronická kampaň. Připraví se 20 multimediálních prezentací o efektivním využití webcastingu a ty budou zobrazeny na webových stránkách projektu. Partneři uspořádají 40 setkání se zástupci vzdělávacích orgánů a školiteli, které se budou týkat využití webcastingu pro vzdělávací účely. Konečný stupeň projektu a propagační kampaně bude konference ve Varšavě.