Cele projektu


Głównym celem projektu How to Webcast było przygotowanie, przetestowanie oraz promocja metodyki nauczania on-line przy pomocy technologii webcast. Metodyka nauczania poprzez webcast została przygotowywana na podstawie doświadczeń partnerów konsorcjum z poprzednich projektów, dostępnych materiałów powiązanych z tematem, raportów i badań. Zaproponowana Metodyka została przetestowana poprzez realizację szkoleń pilotażowych, a następnie uzupełniona o uwagi i spostrzeżenia osób biorących udział w szkoleniach oraz trenerów.


Projekt miał również na celu podniesienie świadomości środowiska szkoleniowego w zakresie wykorzystania mediów strumieniowych w edukacji.


Projekt skierowany był do trenerów, edukatorów, nauczycieli oraz pracowników instytucji edukacyjnych w Polsce, Republice Czeskiej, Wielkiej Brytanii i na Litwie. Byli oni zaangażowani w działania projektowe, przygotowanie WTM oraz etap testowych szkoleń i webcastów.