Aktualności

Kwietniowe spotkanie on-line

2 kwietnia 2009 odbyło się spotkanie on-line za pomocą Adobe Connect Pro administrowanym przez Calum'a Thomson z Adam Smith College. Spotkanie było poświęcone dyskusjom na temat metodologii szkoleń z... >>

Lutowe spotkanie on-line

24 lutego 2009 odbyło się spotkanie on-line za pomocą technologii netviewer i onif.     Podczas spotkania ustalono terminy kolejnych działań partnerów konsorcjum odnośnie poszukiwania infor... >>

Spotkanie podsumowujące wstępne działania

29 stycznia 2009 jak już zostało ustalone spotkania są przeprowadzane przy wykorzystaniu technologii netviewer oraz onif.     Spotkanie było okazją do przedstawienia ustaleń odnośnie celów ... >>

Styczniowe spotkanie on-line

19 stycznia 2009 przeprowadzono kolejne spotkanie projektowe, on-line za pomocą technologii netviewer i onif.     Spotkanie miało na celu finalne ustalenie kanałów komunikacji podczas realiz... >>

Pierwsze spotkanie on-line

17 grudnia 2008 przeprowadzono pierwsze projektowe spotkanie on-line za pomocą technologii netviewer i onif.     Uczestnicy spotkania dokończyli ustaleń formalnych w celu realizacji projek... >>