Warsztat - Webinar jako przykład wykorzystania nowych mediów

Warsztat - Webinar jako przykład wykorzystania nowych mediów

Projekt MEDEA2020
Projekt ma na celu rozpowszechnianie i wykorzystywanie istniejącej wiedzy i doświadczenia w zakresie wykorzystania mediów w edukacji i nauczaniu w Europie (http://www.medea2020.eu/). Stanowi on odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie ze strony użytkowników na bardziej użyteczne i atrakcyjne metody nauczania dzięki wykorzystaniu technologii informacji i komunikacji, a w szczególności mediów. Projekt wspiera konkurs MEDEA Awards (http://www.medea-awards.com/), oraz społeczność wokół niego skupioną (http://www.media-and-learning.eu/).

Warsztat 28-29 lipca
Uczestnikami warsztatu będzie grupa 30 osób aktywnie działających w sferze edukacji i szkoleń zawodowych. Uczestnicy będą pracować samodzielnie na komputerach, opracowując scenariusz szkolenia oraz prezentację, wykorzystując do tego celu oprogramowanie biurowe, a następnie przygotują samodzielnie szkolenie on-line wykorzystując dostępną aplikację.

Warsztat realizowany jest w ramach projektu "MEDEA2020 - Media & Learning: Exploiting European Know-How" realizowanego w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci. Projekt realizowany jest w partnerstwie międzynarodowym.