Warszawskie spotkanie "kick-off" projektu

Warszawskie spotkanie "kick-off" projektu


26-27 listopada 2008 odbyło się spotkanie rozpoczynające projekt "How to Webcast". Wzieli w nim udział wszyscy partnerzy konsorcjum; Krzysztof Zieliński i Agnieszka Chaber – Tomczak z Fundacji Obserwatorium Zarządzania, Vilma Butkute z IMOTEC - Institute of Mobile Technologies for Education and Culture, Jaroslav Čech wraz z Martina Brázdilová z CELN - Czech Efficient Learning Node, Kevin Clark i Calum Thomson z Adam Smith College oraz Michał Włodarz z Intelix.


    Tematem spotkania pierwszego dnia było zebranie wszystkich przedstawicieli z organizacji współpracujących nad projektem, zapoznanie się i przedyskutowaniem zakresu projektu, wizji oraz metod osiągania celów okresowych, jak również końcowego efektu w postaci zrealizowania założeń projektowych.

    Następnie w oparciu na jednolitym i zgodnym z myślą wszystkich uczestników projektu, planem działań podzielono obowiązki realizacji poszczególnych zadań.

    Drugi dzień spotkania miał na celu określenie definicji Webcast’u, wyboru stosowanych narzędzi dla projektu oraz wymiany informacji pomiędzy instytucjami i ich doświadczeniami odnośnie podobnych już zrealizowanych projektów. Podsumowując dwudniowe zebranie dookreślono grupę docelową, która będzie czerpać korzyści z możliwości nauki metodą „distance-learning”.