Usprawnij zarządzanie dzięki nowym mediom!

Usprawnij zarządzanie dzięki nowym mediom!

Projekt WebQuest for HRM to innowacyjne przedsięwzięcie realizowane przez międzynarodowe konsorcjum, którego liderem jest Obserwatorium Zarządzania. Celem projektu jest promocja wykorzystania nowych mediów w zarządzaniu zasobami ludzkimi poprzez wykorzystanie WEBQUESTU.

Zachęcamy do lektury artykułu na stronie Kariera Managera!

Kontakt:
Anna Jaruga
Koordynator Projektu
tel. /22/ 314 14 55
anna.jaruga@obserwatorium.pl